පැතුම

mine-fb1

පතන්නෙමි මම පේ‍්‍රමයක්
ඔබ ළඟින් ඈත් නොවෙනා…
ඔබට වඩා ඔබට ආදරය කරනා
පතන්නෙමි මම පේ‍්‍රමයක්
වාරු දෙන අත්වැලක් වී
මේ දිවිය පුරාවට
ඔබේ තනි රකිනා…
පතන්නෙමි මම එවන් පේ‍්‍රමයක්
ජීවිතේ දුක තුනී කරනා…
ගිම්හානයේදිත්
සිසිලසම ගෙන එනා…
පතන්නෙමි මම එවන් පේ‍්‍රමයක්
සෙනෙහසින් භක්තියෙන් ඔබව රකිනා…
නන්නාඳුනන ලෙස
හමුවී ඔබ මට
ආදරෙයි කියා නොකියා ගියද
හදවතින්, ආදරෙන්
පතන්නෙමි මම
සදාකාලික වූ
අරුත්බර පේ‍්‍රමයක්
ජීවිතේ අරුත පහදනා
ඔබේ දිවියම එකලූ කර
හද පහන් කරනා….

ධනූ රන්දී

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s